Carrer Nord, 27
17538 ALP

Tel: 637 012 359
ceelitcerdanya@gmail.com

Horari d’oficina:

Dissabtes i dies abans de festius de 17h30 a 20h00