El Club E.L.I.T. Cerdanya Masella és una entitat esportiva constituïda amb la finalitat de fomentar, desenvolupar i practicar l’activitat física i esportiva de l’esquí sense ànim de lucre, tal i com es desprèn del contingut dels seus estatuts socials, els quals consten ratificats administrativament i enregistrats al Registre d’Entitats Esportives de la Secretaria General de l’Esport de la  Generalitat de Catalunya amb el número 11666. D’altra banda el Club està afiliat com a club adherit a la Federació Catalana d’Esports d’Hivern.

La formació del Club és el resultat del treball d’un grup de professionals de l’esquí, professors i entrenadors titulats per la Escuela Española de Esquí (RFEDI) i la Federació Catalana d’Esports d’Hivern i experts en direcció i coordinació, que vàren reunir l’experiència d’anys de treball i la il•lusió de la joventut per tirar endavant un projecte que garantís un servei de gran qualitat.

El Club va iniciar les seves activitats l’hivern 2000-2001 amb el ferm convenciment d’ésser una opció diferent d’altres clubs d’esquí.

Per aquest motiu aporta al mon de l’esquí quelcom diferent, essencialment per una filosofia basada en una concepció de l’esquí d’una manera global i polivalent.

Amb més de 20 anys d’experiència, el millor aval de la nostra feina en el sector de la neu, són els més de 1.000 esportistes que han passat per les nostres mans. Aquest any a l’ELIT volem reprendre aquelles arrels que ens han portat a ser un club referent a Catalunya.

Sempre hem vetllat per que els objectius dels nostres socis es puguin realitzar, amb la millor qualitat i professionalitat de l’esquí de competició fins a la vesant més lúdica, seguirem treballant per seguir deixant aquest llegat en tots vosaltres.

 

Els Socis

El Club és un organisme obert que busca la participació de tots els socis, que atén els seus sugeriments i inquietuts, i n’aporta sol•lucions materialitzant les seves propostes. Pot semblar una obvietat, però el club està format pels seus socis, i aixó significa que són els socis qui decideixen les activitats que es fan, el destí econòmic del club, els seus continguts, etc. amb el grau de participació i dedicació amb que cadascú es vulgui implicar.

L’ESQUÍ

El Club està format per un col•lectiu de persones que compartim una forma d’entendre l’esquí.  Totes les nostres activitats busquen l’equilibri entre esport i gaudi, aprofitant així al màxim les possibilitats que ens ofereix la pràctica de l’esquí tant des del punt de vista humà com esportiu. Això es tradueix en una formació d’esquiadors des del nivell més elemental d’iniciació fins a altres nivells de perfeccionament, amb uns mètodes  basats en la polivalència; es a dir, aconseguir que l’esquiador es trobi en disposició de tots aquells recursos que calguin per poder gaudir de l’ampli ventall de possibilitats que ens ofereix l’esquí, aprofitant tot allò que la pràctica d’un esport en grup i a l’aire lliure ens pot oferir per aprofundir tant a nivell esportiu com humà.

Dins aquesta formació d’esquiadors el Club també fa atenció a l’educació dels joves esquiadors a pistes, tant de cara a altres esquiadors com per l’entorn natural que els envolta, així com el respecte pels treballadors de les estacions d’esquí.

Només d’aquesta manera es poden aconseguir objectius que van més enllà de la formació de bons esquiadors.

Activitats

El Club E.L.I.T. Cerdanya Masella porta a terme la seva tasca a l’estació d’esquí de Masella . Les activitats previstes pel Club van dirigides cap a l’ensenyament de la pràctica de l’esquí per a alumnes a partir de quatre anys d’edat, tant des de nivells d’iniciació com de perfeccionament. El treball amb els alumnes es durà a terme per grups, classificats per edat i nivell d’esquí, amb el màxim d’homogeneïtat dins de cada grup.

D’acord amb la filosofia de l’ensenyament de l’esquí que té el Club, és necessari que aquests grups siguin reduïts. Els grups es mantenen fixos temporada rera temporada en funció de dos aspectes bàsics: continuïtat i progressió individual.

Donat que els nois es troben en edat escolar, el calendari d’activitats comprendrà els caps de setmana i vacances escolars, des del pont de la Puríssima fins a Setmana Santa aproximadament (dates que es concretaran cada temporada). Aquestes activitats van més enllà de l’ensenyament tècnic de l’esquí, ja que comprenen també esdeveniments de caràcter social com una baixada de torxes, una “gimcana” a pistes, una cursa social, filmacions en vídeo dels esquiadors, un dinar de germanor, etc., i no es limiten a l’hivern, ja que al llarg de l’estiu s’organitzen trobades per tal de no perdre el contacte entre els socis i fomentar així l’esperit social.

Competició

Finalment, dins aquests conceptes de polivalència i globalitat, el Club E.L.I.T. Cerdanya Masella, entén que hi ha un espai per a la competició, donada la importància que té aquesta, no només dins el mon de l’esquí, sinó també en la formació humana dels joves esquiadors.  

 

EQUIP HUMÀ i COS Tècnic

Per dur a terme tota aquesta tasca, el Club E.L.I.T. Cerdanya Masella compta amb un equip humà capaç d’atendre les inquietuds dels seus socis i que sap estar a l’alçada de les circumstàncies. Aquest equip està format per dos grups de persones:

La Junta Directiva formada per 5 membres, un President, un Vice-president, un Secretari, un Tresorer i un Vocal. Tots ells, a banda de les seves respectives competències establertes estatutàriament, tenen la importantíssima tasca comú d’escoltar les inquietuds i les propostes dels més de 350 socis amb que compta el Club en l’actualitat, i transmetre-les en les sessions corresponents als coordinadors per tal que aquests busquin la forma de materialitzar els projectes proposats i donin resposta a aquelles inquietuds.

El Cos Tècnic està format en l’actualitat per 28 professionals de l’esquí, l’snowboard i el telemark,  un dels quals és el responsable de coordinació i supervisió de la tasca de tot el col•lectiu que porta a terme la seva labor a les pistes d’esquí, i en les diverses activitats socials.

Atés que els programes d’esquí són una de les principals activitats que el club desenvolupa, cal fer atenció a les qualitats tècniques i personals dels instructors d’esquí. Per aixó tots ells estàn en possessió de la titulació que exigeix la legislació esportiva vigent, i any rera any actualitzen la seva formació per tal d’oferir un ensenyament de l’esquí modern i adequat a una tècnica en constant evolució. Tot això afegit a las seves aptituts docents i a la seva qualitat humana fa que el soci gaudeixi d’un servei exquisit, que va més enllà del simple fet de l’ensenyament de la pràctica de l’esquí, per a esdevenir quelcom més transcent com és la formació d’esquiadors des de l’aspecte tècnic fins a la vessant humana de l’esport.

El Club Avui

Més de 350 socis formem aquest club per gaudir al màxim de les possibilitats que la pràctica d’aquest esport ens ofereix.

Els propòsits del club de cara al futur és trobar un punt d’equilibri entre creixement i tracte personalitzat i de qualitat, de forma que aconseguim evitar una massificació que porti a la despersonalització de la entitat. El projecte, per tant, pren el camí d’un creixement molt petit pel que fa al staff tècnic i proporcional en quan al nombre de socis inscrits en els diferents programes d’esquí.

Entrenadors

Atés que els programes d’esquí són una de les principals activitats que el club desenvolupa, cal fer atenció a les qualitats tècniques i personals dels instructors d’esquí. Per aixó tots ells estàn en possessió de la titulació que exigeix la legislació esportiva vigent, i any rera any actualitzen la seva formació per tal d’oferir un ensenyament de l’esquí modern i adequat a una tècnica en constant evolució. Tot això afegit a las seves aptituts docents i a la seva qualitat humana fa que el soci gaudeixi d’un servei exquisit, que va més enllà del simple fet de l’ensenyament de la pràctica de l’esquí, per a esdevenir quelcom més transcent com és la formació d’esquiadors des de l’aspecte tècnic fins a la vessant humana de l’esport.