El Club és un organisme obert que busca la participació de tots els socis, que atén els seus sugeriments i inquietuts, i n’aporta sol•lucions materialitzant les seves propostes. Pot semblar una obvietat, però el club està format pels seus socis, i aixó significa que són els socis qui decideixen les activitats que es fan, el destí econòmic del club, els seus continguts, etc. amb el grau de participació i dedicació amb que cadascú es vulgui implicar.